Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v podjetju Klinika Omnia d.o.o..

Prepričani smo, da želite kot uporabnik spletnih strani podjetja Klinika Omnia d.o.o., vedeti, kako  vašo zasebnost varujemo:

 • z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po spletni strani podjetja Klinika Omnia d.o.o., se lahko premikate anonimno. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu obdelujemo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve;
 • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
 • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je podjetje Klinika Omnia d.o.o., Ob Koprivnici 21, 3000 Celje, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Podjetje Klinika Omnia d.o.o., lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše storitve, še zlasti, ko stopite v stik z nami.

Klinika Omnia d.o.o., d.o.o. od obiskovalcev svojih spletnih strani ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njenih spletnih strani.

Obdelava osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ko stopite v stik z nami

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Klinika Omnia d.o.o., Ob Koprivnici 21, 3000 Celje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Klinika Omnia d.o.o. je: Eva Kovačič Jeraj, info@klinika-omnia.si.

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da lahko komuniciramo z vami in vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja in želje.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, saj ste nas poklicali ali nam poslali elektronsko sporočilo.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: vaši kontaktni podatki ter vaše posredovano sporočilo.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov podjetja Klinika Omnia d.o.o., v konkretnem primeru zgolj ponudnik programa elektronske pošte.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje porabljeni. Po tem času jih bo podjetje Klinika Omnia d.o.o. trajno izbrisalo.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: Klinika Omnia d.o.o. ali na info@klinika-omnia.si. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov

Osebne podatke in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih sme podjetje Klinika Omnia d.o.o., obdelovati, vedno pridobi zgolj od posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo na podlagi vnaprej danega soglasja.

Katere so kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo

Klinika Omnia d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov, ki se na podlagi soglasja odločijo za uporabo storitev podjetja Klinika Omnia d.o.o..

Kdo obdeluje vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujemo:

 • zaposleni v podjetju Klinika Omnia d.o.o., na tistih delovnih mestih na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov,
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci podjetja Klinika Omnia d.o.o., ki izpolnjujejo zahteve podjetja Klinika Omnia d.o.o. v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in s katerimi ima podjetje Klinika Omnia d.o.o. podpisane ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov posameznikov ter zagotavljajo enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajalo podjetje Klinika Omnia d.o.o.,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Ali podjetje Klinika omnia d.o.o. razkriva vaše osebne podatke?

Klinika Omnia d.o.o., zagotavlja, da bo prejete osebne podatke posameznikov ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Kako podjetje Klinika omnia d.o.o. varuje vaše osebne podatke?

Osebni podatki so v podjetju Klinika Omnia d.o.o. skrbno varovani. Tako prostore, kjer se nahajajo osebni podatki, kot tudi strojno in programsko opremo, na kateri se nahajajo osebni podatki varujemo z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

Dostop do omrežja za obdelavo podatkov podjetja Klinika Omnia d.o.o. je zaščiteno s sistemom požarnega zidu. Aplikacije, ki jih uporabljamo v podjetju Klinika Omnia d.o.o. so zaščitene z osebam lastnim uporabniškim imenom in geslom. Pooblastila so urejena na način, da so dana zgolj zaposlenim, ki posamezno pooblastilo potrebuje zaradi opravljanja svojih del in nalog.

Veseli bomo, če boste tudi vi pomagali pri varstvu vaših osebnih podatkov

Vaše odgovorno ravnanje z osebnimi podatki nam vsem zagotavlja manj tveganja na področju zasebnosti.

Zato tudi sami pazite:

 • da skrbite za varnost vašega predala elektronske pošte,
 • da skrbite za ustrezno zaščito vašega računalnika in drugih naprav pred virusi in zlonamerno programsko opremo z ustreznimi programskimi zaščitami računalnika in drugih naprav.

Prejemanje elektronskih obvestil

Preko elektronskega obrazca na spletni strani podjetja Klinika Omnia d.o.o., se lahko naročite na prejemanje elektronskih obvestil v katerih vam bomo posredovali različne nasvete in priporočila.

V primeru, da na vaš elektronski naslov ne želite več prejemati elektronskih novic podjetja Klinika Omnia d.o.o.  se lahko od nadaljnjega prejema odjavite na enostaven način:

 • s klikom na odjava, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu, ki smo vam ga posredovali,
 • z obvestilom na naš elektronski ali fizični naslov: info@klinika-omnia.si, ali Klinika Omnia d.o.o., Ob Koprivnici 21, 3000 Celje.

Družbena omrežja

Sodelovanje in objave na družbenih omrežjih so prostovoljne.

Vljudno vas prosimo, da pri sodelovanju uporabljate prijazen in spoštljiv način komuniciranja z drugimi uporabniki družbenih omrežij.

Varstvo osebnih podatkov otrok

Spletna mesta in storitve ter dejavnost podjetja Klinika Omnia d.o.o. so namenjene širši javnosti.

V primeru, ko bi podjetje Klinika Omnia d.o.o. izvedla aktivnosti pri katerih bi lahko sodelovali otroci mlajši od 15 let bo vedno pred posredovanjem osebnih podatkov zahtevana pridobitev staršev ali skrbnikov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave oz. do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav.

Zgoraj, pri posameznih namenih obdelave je rok hrambe vaših osebnih podatkov naveden za vsako obdelavo osebnih podatkov posebej.

Po preteku roka hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov

Podjetje Klinika Omnia d.o.o., si prizadeva zagotavljati popolnost, ustreznost, točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov. Popolni, točni, ustrezni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki so predvideni zgoraj pri vsaki posamezni obdelavi.

Kakršnakoli drugačna obdelava, v kolikor nam za to niste dali privolitve, ni dopustna.

Prosimo tudi vas, da nam v kolikor se vaši osebni podatki spremenijo o tem obvestite. To lahko storite na način, da v kolikor ste se registrirali na naši spletni strani to storite sami, v kolikor ste se naročili na prejemanje naših elektronskih obvestil to storite s klikom v sporočilu  oziroma nam spremembe posredujete z obvestilom na naš elektronski ali fizični naslov: info@klinika-omnia.si ali Klinika Omnia d.o.o., Ob Koprivnici 21, 3000 Celje.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki:

 • pravica do dostopa.
 • pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in omejitve obdelave.
 • pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: info@klinika-omnia.si ali Klinika Omnia d.o.o., Ob Koprivnici 21, 3000 Celje,  ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh podjetja Klinika Omnia d.o.o., zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe

V podjetju Klinika Omnia d.o.o., si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov.

Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontakt informacijskega pooblaščenca: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Spremembe politike zasebnosti

Podjetje Klinika Omnia d.o.o., si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako podjetje Klinika Omnia d.o.o., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Podjetje Klinika Omnia d.o.o., priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Klinika Omnia d.o.o., varuje njihovo zasebnost.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@klinika-omnia.si, ali Klinika Omnia d.o.o., Ob Koprivnici 21, 3000 Celje.

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

 

Klinika Omnia d.o.o.