Sabina Škornik

dr. med, specialistka revmatologije

O meni

Po zaključenem šolanju na I. gimnaziji v Celju in Medicinski fakulteti v Ljubljani sem izbrala specializacijo iz revmatologije. Večji del izobraževanja v okviru specializacije sem opravila na Kliničnem oddelku iz revmatologijo BDP UKC Ljubljana.

Tekom specializacije sem znanje poglabljala v okviru dveletnega evropskega online tečaja in l. 2016 pridobila certifikat iz EULAR ONLINE COURSE ON RHEUMATIC DISEASES.

Specializacijo sem končala l. 2018 z uspešno opravljenim specialističnim izpitom iz revmatologije. Od leta 2011 sem zaposlena na oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo.

Redno se izobražujem in aktivno sodelujem na domačih in tujih kongresih.  Sem članica revmatološke sekcije – SDZ.